Οδηγός σκύλων ιμάντα με γάντζο ασφαλείας (κωδ. 128)

Οδηγός (λουρί) για το Σκύλο σας από ιμάντα με γάτζο ασφαλείας
Οδηγός (λουρί) για το Σκύλο σας από ιμάντα με γάτζο ασφαλείαςΟδηγός (λουρί) για το Σκύλο σας από ιμάντα με γάτζο ασφαλείαςΟδηγός (λουρί) για το Σκύλο σας από ιμάντα με γάτζο ασφαλείαςΟδηγός (λουρί) για το Σκύλο σας από ιμάντα με γάτζο ασφαλείαςΟδηγός (λουρί) για το Σκύλο σας από ιμάντα με γάτζο ασφαλείας

Οδηγός (λουρί) για το σκύλο σας από ιμάντα με γάντζο ασφαλείας στο άκρο.