Αορτήρας όπλου ιμάντα ρυθμιζόμενος (κωδ. 095)

Αορτήρας ιμάντα ρυθμιζόμενος

-Αορτήρας όπλου ιμάντα με αυξομείωση μήκους.