Στροφείο αστεροειδή (μπρούτζου) ρέλι (Λ05-037-04)

Στροφείο αστεροειδή (μπρούτζου) ρέλι