Μηχανή Αστεροειδούς κλεισίματος με Εξαγωγέα Καψυλίων (κωδ. 001)-CAL12


Choose a CAL

-Μηχανή Αστεροειδούς κλεισίματος (ρελιάσματος) φυσιγγίων με εξαγωγέα καψυλίων.

  • Δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης.
  • Ρύθμιση και για 3'' (MAGNUM) κάλυκες.
  • Διαθέτει  εξαγωγέα καψυλλίων.
  • Πλήρης κάλυψη σε ανταλλακτικά και Service.
  • Διατίθεται σε CAL.12 (Ειδικές προσαρμογές για CAL.16-20).