Αορτήρας όπλου από Δέρμα ΑΑ (κωδ. 109)

Αορτήρας από Δέρμα επίξανθο ΑΑ

-Αορτήρας όπλου από εξαιρετικής ποιότητα δέρμα.