Βελόνα όπλου (κωδ. 058-02)

Βελόνα κατάλληλη για Ισπανικά ή Ρώσικα δίκανα
Βελόνα κατάλληλη για Ισπανικά ή Ρώσικα δίκαναΒελόνα κατάλληλη για Ισπανικά ή Ρώσικα δίκανα
3,00 € each

-Βελόνα κατάλληλη για Ισπανικά ή Ρώσικα δίκανα.(Συνήθως απαιτείται επεξεργασία από οπλουργό)